...

...

...

وَ مَن اَعرَضَ عَن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنکًا..
طه/124

خواب

95/12/10 00:18‎

در نعمت بودن خواب که شکی نیست، اما خوابِ ناشی از خستگی خیلی زیاد همراه با حسِ آویزان شدن وزنه های چند کلیوگرمی به چشم ها و بسته شدن غیرارادی شان و  بعدش هم عین یک نعش افقی شدن، نعمت خاص و ویژه ای ست که همیشه نصیب آدم نمی شود. خدا جان شکرت، بسی!